vestjyskBANK

BLIV MEDEJER AF RINGKØBING HÅNDBOLD

Emissionens formål 

Ringkøbing Håndbold A/S ønsker det økonomiske grundlag styrket. Vi ønsker, at egenkapitalen får en størrelse, der også fremadrettet kan leve op til DHF’s økonomiske krav til tegning af spillerkontrakter. En stærk økonomi gør endvidere, at Ringkøbing Håndbold kan udnytte de muligheder, der byder sig på spillermarkedet og samtidig sikre, at klubben ikke er sårbar overfor uforudsete hændelser.

Fremtiden 

Ringkøbing Håndbold A/S drives af en professionel bestyrelse efter sunde forretningsmæssige principper, hvor målet er at sikre overskud på driften til gavn for klubbens sportslige udvikling. 

Holdet 

Spillertruppen består p.t. af 16 spillere, hvoraf 14 er på kontrakt med klubben. 

Truppen er en god blanding af erfarne spillere og unge lovende spillere. Spillerne på kontrakt er deltidsprofessionelle og er enten under uddannelse eller arbejder i det private erhvervsliv ved siden af håndbolden. 

I cheftræner Lars Rasmussen har holdet en både karismatisk og særdeles kompetent træner, som har en god evne til at få holdet til at fungere som en enhed og ved siden af udvikle de unge talenter i deres bestræbelser på at blive etablerede ligaspillere. 

Henrik Mathiesen fungerer som ulønnet direktør i selskabet. Ringkøbing Håndbold A/S har ansat Peter Josephsen, som projekt- og eventchef, og herudover er Lars Buhl tilknyttet som ansvarlig for salg og sponsorer.

 

Aktieemissionen i korte træk 

Tegningssted 

vestjyskBANK, Torvet 2, 6950 Ringkøbing Tlf. 99 75 32 00.
- se også www.vestjyskBANK.dk.
- tegning kan også ske i vestjyskBANK’s filialer. 

Tegningsperiode 

Mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00 til og med torsdag den 31. marts 2017 kl. 16.00. 

Stk. størrelse/kurs 

Der kan tegnes B-aktier. B-aktiernes stk. størrelse er nominelt 500 kr. Aktierne udbydes til fast kurs på 200 pr. aktie, hvilket svarer til en anskaffelsespris på 1.000 kr. pr. aktie. 

Provenu og omkostninger 

Emissionens nettoprovenu forventes at blive mellem kr. 250.000 og kr. 2.500.000. Dersom emissionen skal gennemføres skal der minimum tegnes B-aktier for ikke under nominelt kr. 125.000 svarende til et provenu på ikke under kr. 250.000. 

Omkostningen ved emissionen forventes ikke at overstige kr. 10.000. 

Udstedelsens formål 

Ringkøbing Håndbold A/S ønsker det økonomiske grundlag styrket, så egenkapitalen får en størrelse, der også fremadrettet kan leve op til DHF’s økonomiske krav til tegning af spillerkontrakter. Samtidig sikrer en stærk økonomi, at Ringkøbing Håndbold kan udnytte de muligheder, der byder sig på spillermarkedet, bedst muligt og tilmed sikre, at klubben ikke er sårbar overfor uforudsete hændelser. Selskabet bygger forsat på grundprincippet om, at økonomi går forud for sport og, at driftsresultatet skal være positivt. 

Aktionærfordele 

Aktionærer, der tegner aktier for nominelt kr. 5.000 eller mere får ret til, at anvende et lyserødt Ringkøbing Håndbold hjertelogo med et stort A, ligesom logoet anvendes sammen med firmalogo på aktionærtavle eller skærm i Green Sportsarena.

Alle aktionærer anføres på Ringkøbing Håndbolds hjemmeside.

Deltagelse i generalforsamling med forhåndsinformation om økonomi, sport m.m.

Til aktien er knyttet ret til udbytte.

 

Spørgsmål omkring emissionen og prospektet kan rettes til Lars Buhl, 20 89 44 64 - lars@ringkobinghaandbold.dk og Jens Erik Pedersen jep@thorninger.dk 

 

DOWNLOAD AKTIEPROSPEKT & POWERPOINT PRÆSENTATION VED AT KLIKKE PÅ DEM NEDENFOR

 

Aktieprospekt

Powerpoint præsentation PDF