vestjyskBANK

Regnskab gav overskud

26/11-2020

Ringkøbing Håndbold har onsdag den 25. november 2020 afholdt generalforsamling og regnskabsafslutning for sæsonen 2019/20.

Sæsonen endte ikke med det ønskede sportslige resultat og dermed heller ikke en hurtig tilbagevenden til landets bedste række. Til gengæld gav det økonomiske resultat en fremgang og et overskud på kr. 56.463, hvilket betyder at egenkapitalen nu udgør kr. 764.230.


"Vi er godt tilfredse med det økonomiske resultat, da målsætningen altid har været at frembringe positive tal på bundlinjen. Vi har oplevet en nedgang i omsætningen, som var helt forventet på baggrund af nedrykningen fra ligaen. Dog har corona-epidemien haft yderligere indflydelse på omsætningsnedgangen, da vi i foråret måtte aflyse nogle indtægtsgivende events. Statens hjælpepakker samt tilpasninger på omkostningssiden, gør imidlertid at vi rammer et resultat på den positive side", udtaler formand Lars Buhl, som fortsætter: ”Vi er godt med i forhold til vores egenkapital og de øvrige økonomiske krav, som stilles for at Ringkøbing Håndbold kan vende tilbage til landets bedste række. Det er vores klare målsætning, og vi arbejder benhårdt på at indfri denne ambition”.

På generalforsamlingen var der samtidig udskiftning i bestyrelsen, hvor Henrik Mathiesen efter mange år udtrådte af bestyrelsen og dermed også fra direktørposten. Charlotte Christensen og Mogens Andreasen indtrådte i bestyrelsen og Charlotte Christensen overtog posten som direktør. Bestyrelsen består herefter af følgende syv medlemmer:
Lars Buhl (formand), Søren Ingemann (næstformand), Charlotte Christensen, Peter Byskov, Søren Søe Plougsgaard, Tommy Wulff Larsen og Mogens Andreasen.

"Vi vil gerne takke Henrik Mathiesen for sin store indsats for Ringkøbing Håndbold gennem mange år. Han har brugt virkeligt mange frivillige timer, til uvurderlig glæde og gavn for alle i og omkring Ringkøbing Håndbold. Heldigvis slipper Henrik ikke helt opgaverne, og vil stadig løse enkelte opgaver for klubben, bl.a. vores årlige gourmet-aften", slutter formand Lars Buhl.

Års rapporten kan findes på Ringkøbing Håndbolds hjemmeside.

                            

      Charlotte Christensen - Danwest.              Mogens Andreasen - Agenturhuset