Persondatapolitik 

Ringkøbing, d. 14. juni 2018 

    

   

Ringkøbing Håndbold har i forbindelse med EU's skærpelse af persondataloven udarbejdet denne side med information om, hvordan vi som klub behandler dine data. Nedenfor er information om Databeskyttelsesforordningen og om hvordan Ringkøbing Håndbold kobler dette ind i virksomhedens arbejde.

Fra d. 25. maj 2018 træder skærpelsen af Databeskyttelsesforordningen i kraft og baserer sig på EU's krav for behandling af data. Formålet med den nye lov er at styrke beskyttelsen af de personoplysninger som virksomheder, organisationer osv. indsamler. 

Ringkøbing Håndbold indsamler persondata ved køb af produkter i klubben f.eks. sæsonkort og sponsorater. Deltagere i konkurrencer på sociale medier, eller personer der skriver sig op til nyhedsbrev afgiver også persondata til Ringkøbing Håndbold. Det er vigtigt for Ringkøbing Håndbold, at beskytte disse oplysninger så brugere oplever sikrest mulig fornøjelse af deres engagement i Ringkøbing Håndbold. Derfor forholder Ringkøbing Håndbold sig til at overholde reglerne i forordningen.

Læs mere om Databeskyttelsesforordningen HER

   

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er udarbejdet for Ringkøbing Håndbold A/S og gælder for Ringkøbing Håndbold's virksomhed.

   

1. Dataansvar og kontaktoplysninger

Ringkøbing Håndbold er dataansvarlig og, vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger:

Ringkøbing Håndbold A/S
Primo Huset
I. Chr. Allé 1
6950 Ringkøbing

E-mail: info@ringkobinghaandbold.dk
Telefon: 3071 6950

Hvis du har spørgsmål til Ringkøbing Håndbold's privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger kan du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

   

2. Beskyttelse af personoplysninger

Ringkøbing Håndbold behandler personoplysninger, herfor er denne privatlivspolitik vedtaget, der fotæller dig hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Ringkøbing Håndbold forpligter sig til at beskytte og bevare personoplysninger sikkert, fortroligt og ansvarsbevidst.

Nedenfor er oplyst, hvordan Ringkøbing Håndbold behandler de oplysninger virksomheden har indsamlet fra kunder, sæsonkortholdere, samarbejdspartnere og lignende. Samtidig er der redegjort for, hvordan personer kan få indsigt i de oplysninger, Ringkøbing Håndbold besidder om vedkommende.  

  

3. Behandling af personoplysninger

Ringkøbing Håndbold indsamler persondata af forskellige grunde og via forskellige kanaler. Personoplysninger indsamles enten ved:

- at du selv indgiver oplysninger, ved oprettelse af sæsonkort, tilmelding til nyhedsbrev, eller
- Ringkøbing Håndbold modtager oplysninger om kontaktpersoner i en virksomhed ved at kontakte virksomheden og derved få oplysninger til en given person, eller
- Ringkøbing Håndbold kan modtage dem fra andre organisationer, fx sponsorer og samarbejdspartnere.

De oplysninger, som Ringkøbing Håndbold indsamler benyttes til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål. Indsamlet persondata af Ringkøbing Håndbold varierer afhængigt af den pågældende persons tilknytning til Ringkøbing Håndbold. 

Ringkøbing Håndbold A/S indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger i forbindelse med et kundeforhold i Ringkøbing Håndbold. Det samme gælder indsamling af data på personer, der benytter Rinfkøbing Håndbold's hjemmeside, tilmelder sig nyhedsbreve og deltager i konkurrencer.  

    

Ringkøbing Håndbold indsamler typisk følgende oplysninger: 

- Oplysninger vedrørende vores kunder

- Oplysninger, som kunden giver Ringkøbing Håndbold, ved registrering som kunde i klubben, f.eks. kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer). 

- På Ringkøbing Håndbold's hjemmeside registreres også data for besøgende, som kan benyttes til analyse af effektiviteten af hjemmesidens indhold. Det gælder blandt andet oplysninger om besøgendes lokation og tid for besøg. Disse oplysninger benyttes kun til brug ved analyse af sidens effektivitet og ikke til at se øvrig information om brugeren. 

   

4. Cookies

Ringkøbing Håndbold's hjemmeside anvender cookies for at kunne lave analyse på besøgende og effektiviteten af hjemmesiden.

"En cookie er en lille tekst-fil, som gemmes på din computer for at indsamle oplysninger om adfærd under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus" - kilde: erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies

Cookies på hjemmesiden sletter sig selv efter et par måneder (kan dog variere). De fornyes dog for hvert nyt besøg. 

Cookies kan til enhver tid slettes eller blokeres af brugeren, hvordan kan ses HER

På Ringkøbing Håndbold's hjemmeside anvendes cookies til at måle trafik og analysere på hvilke målgrupper siden når ud til. Det er oplysninger som geografi, hvilke sider der besøges, tid på siden, interesser mm. der hentes.  

Jysk Fynske Medier kan indsamle data fra Ringkøbing Håndbold's hjemmeside. 

Hovedsageligt bruges cookies til Google Analytics, hvis data Ringkøbing Håndbold benytter til at forbedre kvaliteten af det materiale klubben sender ud. 

 

5. Formål med indsamling af data

Ringkøbing Håndbold A/S indsamler data på brugere, kunder og samarbejdspartnere til forskellige formål rettet mod at styrke brugeroplevelsen for besøgende. Det skal noteres, at ikke alle kategorier af kunder giver de samme oplysninger, da vi altid forsøger at begrænse den data der samles til blot at indeholde det mest nødvendige. 

Ringkøbing Håndbold indsamler data i forbindelse med kundeforhold og samarbejdsaftaler til brug ved fakturering, inkasso, statistik, invitationer, markedsføring, analyse af hvorvidt billetaftaler benyttes mm. 

Ringkøbing Håndbold indsamler data på deltagere i konkurrencer, tilmelding til nyhedsbreve, køb af sæsonkort mm. Vi videregiver ikke personoplysninger til markedsføringsmæssige hensigter til øvrige virksomheder uden dit samtykke.

Når du tilmelder dig voes nyhedsbrev afgiver du din mailadresse. Vi anvender udelukkende disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig. Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene - herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår emailen slettes og om der klikkes på links opsamles af vores it-system i anonymiseret form. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagerens interesser. 

Ved deltagelse i konkurrencer på Ringkøbing Håndbold's Facebook giver brugeren samtidig samtykke til, at den indsamlede data, givet ved deltagelse, deles med Ringkøbing Håndbold's samarbejdspartnere. Dog skal det noteres, at ikke alle samarbejdspartnere kan få adgang til data, hovedsageligt vil der være tale om Jysk Fynske Medier.

Data på samarbejdspartnere opbevares i et internt system og bruges til vedvarende kontakt omkring kundeforhold. 

Ringkøbing Håndbold er underlagt love og regler i forbindelse med driften af klubben, inkl. indberetnings- og oplysningsforpligtelser. Opfyldelsen af disse love og regler påhviler udelukkende Ringkøbing Håndbold. 

Ringkøbing Håndbold bestræber sig på at sikre samtlige de oplysninger, klubben indsamler, og at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Skulle en bruger have brug for at kende eller opdatere de oplysninger, vi har på vedkommende, bedes denne rette henvendelse til Ringkøbing Håndbold så denne kan opfylde det ønskede. 

 

6. Videregivelse af personoplysninger

Ringkøbing Håndbold videregiver kun personoplysninger såfremt brugeren/den registrerede har givet samtykke dertil, hvis videregivelse er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem to parter eller Ringkøbing Håndbold er retsligt forpligtet til at dele oplysningerne. De videregivne oplysninger vil kun være i det omfang det er nødvendigt og vil ikke nødvendigvis omfatte samtlige de oplysninger den registrerede har hos Ringkøbing Håndbold.

Ved tilmeldning til nyhedsbreve videregives den tilmeldte mailadresse til MailChimp, der giver os e-mailmarkedsføringstjenester. 

Ringkøbing Håndbold kan også videregive eller dele personoplysninger i forbindelse med den almindelige drift af klubben. Det være sig i forbindelse med juridiske spørgsmål, revision, inkasso og opdatering af IT systemer. 

 

7. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Ringkøbing Håndbold opbevarer personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Oplysningerne slettes når de ikke længere benyttes eller er nødvendige for driften af Ringkøbing Håndbold. Oplysninger om sponsorer og samarbejdspartnere kan i nogle tilfælde gemmes i en periode efter endt samarbejde, da virksomheder ofte frasiger sig et samarbejde i en periode for senere at genoptage samarbejdet.  

I forbindelse med nyhedsbrev forbliver din e-mail-adresse i vores egen - og i MailChimps database, så længe vi fortsætter med at bruge MailChimps tjenester til e-mail marketing eller indtil du specifikt ønsker at blive fjernet fra listen. Du kan gøre dette ved at afmelde dig ved hjælp af de afmeldings links, der er inkluderet i vores nyhedsbreve, eller ved at anmode om fjernelse via e-mail. Når du anmoder om fjernelse via e-mail, skal du sende din e-mail til os ved hjælp af den e-mail-konto, der abonnerer på vores nyhedsmails.

Ringkøbing Håndbold er bevidste om ansvaret der medfølger indsamling af persondata og arbejder altid for at beskytte det indsamlede data bedst muligt. 

Ved afskaffelse af persondata arbejder Ringkøbing Håndbold også for, at det sker på en forsvarlig og ansvarsbevidst måde - digitalt såvel som ved fysisk besiddelse. 

Såfremt en bruger har adgang til Ringkøbing Håndbold's platforme med en kode, er det brugerens ansvar, at koden opbevares forsvarligt og utilgængeligt for andre. 

 

8. Brugeres rettigheder & klage

Persondataforordningen sikrer, at en bruger/registreret person har rettigheder i forbindelse med indsamling og opbevaring af dennes data:

- Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

- Retten til indsigt i egne personoplysninger

- Retten til berigtigelse

- Retten til sletning

- Retten til begrænsning af behandling

- Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt andvendt format)

- Retten til indsigelse

Brugeren kan gøre brug af rettighederne, herunder gøre indsigelse mod Ringkøbing Håndbold's behandling, ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst her på siden.

Ønsker brugeren at klage over Ringkøbing Håndbold's indsamling eller behandling af data, kan registrerede rette henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ringkøbing Håndbold hører dog gerne fra brugeren, hvis denne oplever problemer, da vi søger at arbejde for at skabe tilfredshed hos samarbejdspartnere, kunder mm. 

 

9. Revidering af privatpolitikken

Ringkøbing Håndbold forebeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatpolitik, hvis relevant. Ved ændringer vil datoen øverst i privatpolitikken blive ændret.

Ved væsentlige ændringer vil brugere modtage henvendelse herom.