26/09-2023

Ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringkøbing Håndbold A/S jf. vedtægternes § 8.

ROFI-centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing
Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 16.00


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelses-
    beretning.

4. Beslutning om disponering af overskud/underskud.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller A-aktionærer.

8. Eventuelt.

Eventuelle forslag fra A-aktionærer skal fremsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Til generalforsamlingen serveres kaffe/te og lidt sødt til ganen.

Tilmelding senest fredag den 13. oktober 2023 til Sidsel Reitz Krarup på mail sidsel@ringkobinghaandbold.dk eller telefon 2441 8024.

Vel mødt.

På vegne af bestyrelsen,

Ringkøbing Håndbold A/S
Lars Buhl Bestyrelsesformand

 

Klik ind og se Dagsorden som pdf

Forrige Næste

Relaterede nyheder