26/10-2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vi indkalder til ordinær generalforsamling søndag d. 27. november kl. 13.30 i forbindelse med vores kamp mod Skanderborg Håndbold. 

    

Ordinær generalforsamling
Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Ringkøbing Håndbold A/S,
jf. vedtægternes § 8.
 
                                                                                          
Sted:
ROFI-centret, Kirkevej 26,
6950 Ringkøbing, RAH Fiber Lounge


 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning
4. Beslutning om disponering af overskud/underskud
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller A-aktionærer
8. Eventuelt
 

Eventuelle forslag fra A-aktionærer skal fremsendes til bestyrelsen senest
14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 
Til generalforsamlingen serveres kaffe/te og lidt sødt til ganen.

 
Tilmelding senest fredag den 18. november 2022
til Michelle Brandstrup på mail Michelle@ringkobinghaandbold.dk eller telefon 3071 6950.
 

Vel mødt.
 
 
På vegne af bestyrelsen, Ringkøbing Håndbold A/S
 
Lars Buhl
Bestyrelsesformand

Forrige Næste

Relaterede nyheder